YoNa                  een creatief zinnezijn

We zijn allemaal beperkt.

Beperkt in ons weten in ons waarnemen. 

Tijd en Ruimte zijn door ons gecreëerd om het universum aan te kunnen want ons brein kan niet-tijd en niet-ruimte niet bevatten.


Ook al hoor ik tussen leegte een tijd die niet is of zie ik in de stilte een kleurenruimte die niet is, bevatten en omschrijven kunnen we het niet. Ontmoeten wel in de stilte van de schoonheid.


Dus alle betweters en rondlopende encyclopedieën, geniet van jullie kennis maar weet dat ze nooit zal geven waar we naar trachten, voorbij begin en einde, een tip van de sluier lichten of de kunde te aanvaarden wat we niet kunnen vatten. Want verwekking en dood aanvaarden vergt andere talenten dan een groot geheugen of een grote zelfingenomenheid.


Geniet tussen begin en einde vanuit je zandloper van goud, en weet dat je glas nooit helemaal helder is en de zandloper niet blijft lopen....en dan Stephan voor zijn inzichten die rust brengen.

In de reflectie

Van je zelf

Van de wereld rondom je

Daar

In

De

Ruimtelijke tijd

In tijdelijke ruimte

Ontmoet je je zelf